© Буян Филчев, графичен дизайн, 2018

© Ирина Мутафчиева, автор на текста, 2018

© Ирина Мутафчиева, Ана Нешева, съставители, 2018

© Ани Владимирова, редактор, 2018

© Цвятко Остоич, Тодор Митов, Дени Кръстев, Иво Хаджимишев, Сава Бояджиев, фотографии, 2018

© Явор Грънчаров, Уеб визуализация, 2018

 

contacts@ivanneshev.com