ДЕКОРАТИВНИ ПЛАСТИКИ

1. Лъв – декоративен релеф. 1969. Камък. Гранд хотел „София“, сега „Радисън“, София. (В колектив с Валентин Старчев и Крум Дамянов)

 

2. Декоративен релеф. 1978. Камък. Посолство на България, Москва

 

3. Слънце – декоративна композиция. 1969. Мед. Гранд хотел „София“ („Радисън“). (В колектив с Валентин Старчев и Крум Дамянов)

 

4. Вратите на Мавзолея на Георги Димитров. 1977. Бронз. (в колектив). (Мавзолеят е разрушен в 1999 година).

 

5. Монументален декоративен релеф. 1969. Русенски камък, h- 2000 см,  w - 280 см. Хотел „Соколец“, Смолян

 

6. Пластично декоративна стена. 1976. Шамот. Хотел „Поморие“ в Слънчев бряг