РИСУНКИ

Запазените рисунки [...] са особено важно доказателство за характера на пластическото мислене на скулптора. В тях са ясни нагласата към намиране на пластическия мотив, движението към „изчистване“ на формата, варирането на решенията. Но се чувстват и непосредствеността и живата артистична реакция.

Ружа Маринска, 1988

___

 

Иван Нешев е от онези наши художници, които са успели да оформят в своята практика една завършена творческа система. Тази система се гради върху съществени за скулптурата принципи – простота и категоричност в изграждането на основните маси на фигурата; четливост на силуетите; подчиняване детайлите на цялото. Тя се гради и върху забележителната артистична дисциплина и професионална отговорност на художника. […] Тази дисциплина и отговорност личат даже в скиците му...

Стоян Николов, 1972

___

 

...напразно бихме търсили някакъв любим похват или една насока на разбиране на формата.[...]той може да смути с интереса си към различни, понякога противоположни пластически изкази. И само подкупващото чувство за органичност и автентичност на решението може да ни насочи към точното обяснение. Иван Нешев е скулптор по призвание...

Ружа Маринска, 1988